TJENESTER

Jeg tilbyr konsultasjoner, foredrag og kurs. Det dreier seg om et trygt, variert og tilpasset lavkarbokosthold, basert på matvarenes betydning for god helse og riktig vekt.


Jeg formidler også egenproduserte håndarbeidsprodukter innen friluftsliv.

KONSULTASJONER

KOSTHOLDSVEILEDNING OG LIVSSTILSVEILEDNING

Du er velkommen til personlig veiledning og oppfølging når det gjelder kosthold.
De som sliter med metabolsk syndrom, begynnende diabetes 2, bukfedme, livsstilsrelaterte sykdomstilstander, for lav kroppsvekt eller næringsinntak, vil sannsynligvis oppnå flere helsegevinster ved hjelp av et tilpasset lavkarbokosthold.


Jeg hjelper deg med handling, vareutvalg, menyoppsett, utregninger ved behov, oppskrifter og praktisk hjelp i matlaging innen lavkarbo.


Jeg tilbyr personlig veiledning også når det gjelder livsstil. Dette ses som regel i sammenheng med kosthold og ernæringsstatus.

FOREDRAG


Jeg tilbyr å holde foredrag for foreninger, grupper, bedrifter, på seminarer eller i andre sammenhenger.

Velg et tema, eller kom med en utfordring på tema du ønsker foredrag eller artikkel om.

  • Kosthold: Lavkarbo versus høykarbo. Ulike grader av lavkarbo.
  • Livsstil: Moderat aktivitetsnivå gir god helse.
  • Helse: Friskest mulig. Hold sykdom på avstand.
  • Hormoner i balanse, et hormonelt balansenummer. Grunnlaget for god helse.
  • Kolesterol: Livsfarlig eller livsviktig?
  • Trening og lavkarbo.

KURS


Jeg holder kurs for privatpersoner, smågrupper, foreninger eller andre interesserte.

  • Kurs innen matlaging: Kurset kan legges opp rent praktisk, gjerne med en teoridel som innledning. Hvilke matvarer og ingredienser bør du bruke? Hva bør du styre unna?
  • Optimal ernæring: Oppskriftene mine komponerer jeg for det meste selv. De er stort sett basert på at forholdet mellom protein, fett og karbohydrater holdes på formelen for optimal ernæring, 1 : 2,5 – 3,5 : 0,5 – 0,8. Du trenger ikke regne noe særlig, det finnes mange måter å finne det optimale på.